bitcoin borsası

Sık kullanılan bir teknik analiz yöntemi olmayan ADX indikatörü, önemli bir teknik analiz yöntemidir. Diğer teknik göstergelerle beraber kullanıldığında doğru kararlar alınmasını sağlar. ADX indikatörü, alım-satım sinyalleri üretmekten çok trendin varlığı ile ilgilenir. Fiyat hareketlerinin belli bir trend içinde olup olmadığını gösteren en iyi teknik analiz yöntemlerinden biridir.

 

ADX Nasıl Hesaplanır?

 

ADX işlemleri çok uzun ve yorucu olmasına rağmen hesaplaması çok kolaydır. Burada öncelikle açıklanması gereken DM (Directional Movement)’dir. Dünkü en düşük ve en yüksek fiyat değerlerinin dışında kalan bugünkü en büyük fiyat aralığına DM denir. DM’nin bir anlam ifade etmesi için, en düşük ve en yüksek değerler ölçülmelidir. Seçilen bu referans True Range (TR) olarak tanımlanır ve aşağıdaki senaryolara göre elde edilen en büyük değer TR olarak alınır.

 

l Bugünkü en düşük ve en yüksek fiyatların oluşturduğu seviye,

l Bugünkü en yüksek fiyatlar ile dünkü kapanış değerlerinin oluşturduğu seviye,

l Bugünkü en düşük fiyatlar ile dünkü kapanış değerlerinin oluşturduğu seviye.

TR mutlak bir değerdir ve pozitiftir. DM, TR’e bölünerek DI (Directional İndikatör) elde edilir. Bu değer fiyatların yükseldiği günde +DI, fiyatların düştüğü günde –DI olarak geçerli olur. Bu değerlerin anlamlı olması için 14 günlük ortalama alınır. Formül, +/-D(14)=+/-DM(14)/TR(14) olarak alınır ve DM(14) ve TR(14) bir kere hesaplandıktan sonra bir sonraki gün için hesaplamalar aşağıdaki formüllerle hesaplanır.

 

Bugünkü DM(14)= Dünkü DM(14)-Dünkü DM(14)/14+Bugünkü DM

 

Bugünkü TR(14)= Dünkü TR(14)-Dünkü TR(14)/14+Bugünkü TR

 

Formüllerle elde edilen +/-DI(14) eğrilerinin farkı ne kadar fazla olursa trend o kadar kuvvetli ve belli bir yönde ısrarla geliştiği varsayılır. +/- DI’ların farkları toplamlarına bölünerek 14 günlük ortalamaları alınır ve ADX elde edilir. ADX değerinin yüksek olması fiyat hareketlerinin trend içinde olduğunu, düşük olması ise yatay fiyat hareketi olduğunu gösterir. ADX, trend yönünü göstermez, sadece trendin ne kadar kuvvetli olduğunu gösterir.

ADX İndikatörü

ADX İndikatörü

 

ADX Eğrisinin Kullanılması

 

ADX eğrisi en iyi yardımcı göstergelerden biridir. Trendin düştüğü zaman aralığında ADX yükselebilir. ADX eğrisinin bir yönü olmasa da trend olduğunu göstermesi en önemli veridir. Trend takip eden göstergelerden biri kullanılarak doğru yönde işlem yapılabilir. Genel olarak yükselen bir ADX eğrisi 25’in üzerinde seyrediyorsa kuvvetli bir trendin olduğunu gösterir ve bu zaman aralığında trend takip eden göstergeler kullanılmalıdır.

İndikatörleri beraber kullanmak çok daha işlevseldir, bu sebep ile Moving Avarage İndikatörünü okumanızı tavsiye ederim.

 

Yükselen ADX Eğrisi

 

Yükselen ADX eğrisi, kuvvetli bir trendin gelişmekte olduğunun habercisidir. Bu veriden hareketle hangi göstergelerin kullanılacağına zemin hazırlar. ADX indikatörü, yardımcı veya destekleyici bir gösterge olarak kullanılmalıdır. Kazançlı pozisyonların erken kapatılmaması için ADX eğrisine ihtiyaç vardır.

 

Düşen ADX Eğrisi

 

Düşen ADX eğrisi, fiyatların yatay ya da trendsiz geliştiğini ve trend takip eden göstergelerin kullanılmaması gerektiğini belirtir. Diğer göstergelerle birlikte kullanıldığında ADX, çok faydalıdır ama problemsiz değildir. ADX geçmiş verileri değerlendirdiği için, trendin ani dönüşünü takip edemez. Ayrıca, bu eğrinin duyarlılığı daha yavaştır.