bitcoin borsası

Hareketli ortalamalar ya da diğer adıyla moving average indikatörü, birçok yatırımcının kullandığı bir teknik analiz yöntemidir. Trendi takip eden teknik analiz göstergeleri arasında hareketli ortalamalar gelmektedir. Fiyatların toplanarak, gün sayısına bölünmesini, hareketli ise yeni günde eklenen verinin hesaplamaya dahil edildiği ve hesaplamanın ileriye doğru yürütüldüğü anlamına gelmektedir. Burada örnek vermek gerekirse, son 100 günlük fiyatların toplanarak 100’e bölünmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde her gün hesaplama yapılır ve yan yana getirilirse bir dizi oluşturulur. Fiyat hareketlerinin ortalamasını almaktaki amaç fiyatların sadeleştirilmesidir. Bu şekilde belirli bir dönem için hesaplanan trend tek bir çizgi halinde görülür ve daha anlaşılır bir hal alır.

Tradingview’de kullanımına ait videoyu izlemek için tıklayın.

 

Hareketli Ortalama Çeşitleri

 

Piyasada en çok kullanılan hareketli ortalama yöntemleri üç ana başlık altında incelenir.

 

Simple Moving Average (Basit Hareketli Ortalama)

 

Basit hareketli ortalama ya da diğer adıyla simple moving average yönteminde tüm fiyatlar eşit olarak hesaba dahil edilerek yapılan hesaplama şeklidir. Yukarıdaki örnekte verdiğimiz 100 günlük basit hareketli ortalamada, 1. Gün ile 100. gün eşit önem sahiptir. Basit hareketli ortalamada son 100 günlük fiyatlar toplanarak 100’e bölünür. Yeni oluşacak fiyatlar, yeni bir hareketli ortalama değeri verir.

monign average

Moving Average

 

Weighted Moving Average ( Ağırlıklı Hareketli Ortalama)

 

Bazı analistler, basit hareketli ortalamadaki eski fiyatlar ile yeni fiyatların eşit ağırlıklı olarak hesaba katılmasının çok doğru olmadığını düşünmektedirler. Bu nedenle, son dönemdeki fiyatlara daha fazla önem veren hesaplamalar geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de, ağırlıklı hareketli ortalama yani diğer adıyla weighted moving average yöntemidir. Bu yöntemle yapılan hesaplamalarda, her yeni fiyat verisi gün sayısı (n) ile çarpılır. Daha sonra, bir önceki günün verisi (n-1), ondan önceki gün verisi (n-2) gibi çarpanla ağırlıklandırılır ve çarpanların toplamına bölünür. Bu sayede en son fiyat verilerine daha fazla önem veren bir ortalama alınmış olur.

 

Exponential Moving Average (Üssel Hareketli Ortalama)

 

Sadece ağırlıklı ortalama periyodundaki verileri değil de, mevcuttaki tüm fiyat verilerini hesaplamanın içine katan yönteme üssel hareketli ortalama ya da diğer adıyla exponential moving average adı verilir. Bu analiz yönteminde de yine son dönemdeki fiyat verilerine önem verilmiştir. Ancak, hesaplama yapılırken tüm periyottaki gün sayısı üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamalar günümüzde çeşitli yazılımlarla yapılmaktadır. Analiz yazılımlarında hareketli ortalamalar genellikle MOV ya da MA kısaltmalarıyla gösterilir.

 

SMA =Basit hareketli ortalama,

 

WMA= Ağırlıklı hareketli ortalama,

 

EMA= Üssel hareketli ortalama kısaltmalarıyla gösterilir. Bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağına yatırımcı kendisi karar verir. Genellikle her birinde de mantık aynıdır. Birbirlerine üstün yanları yoktur.